O FIRMIE

Firma GREEN-COOLING została założona w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi inżynierskie oraz techniczne w branży instalacji przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji chłodniczych Amoniakalnych, gdzie dbałość o jakość wykonania jest szczególnie istotna.

Dotychczasowy udział przy realizacji ambitnych i wymagających projektów, a także współpraca z firmami związanymi z branżą chłodniczą, pozwoliła nabrać mi bogatego doświadczenia zawodowego, łącząc zdobytą dotychczas wiedzę projektową z praktyczną.

Firma GREEN-COOLING charakteryzuje się rzetelnością, terminowością i jakością świadczonych usług oraz otwarta jest na nowe wyzwania projektowe.

Zapraszam do zapoznania się z zakładką realizacje

Do O Firmie

OFERTA

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie:

 • doradztwa oraz wsparcia technicznego,
 • nadzoru autorskiego i inwestycyjnego,
 • nadzoru nad procesem wytwarzania instalacji przemysłowych,
 • nadzoru przy procesie rozruchu instalacji przemysłowych,
 • opracowywania dokumentacji powykonawczej wg. dyrektywy PED 2014/68/UE,
 • prowadzenia bilansu kosztów budowy,
 • opracowywania harmonogramów przebiegu inwestycji,
 • opracowywania kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
 • ofertowania,
 • programowania sterowników PLC zgodnie z logiką pracy układu  chłodniczego i wytycznymi,
 • programowania paneli HMI,
 • tworzenia wizualizacji pracy układu chłodniczego,
 • projektowania aplikacji wizualizacji i zarządzania procesami w oparciu o  system SCADA 

 
Zapraszam do współpracy
Mateusz Antosyk
Właściciel

REALIZAJCE

AMONIAK

” Naturalne czynniki chłodnicze, do których niewątpliwie zaliczany jest Amoniak są substancjami chemicznymi powstałymi w wyniku naturalnych procesów biochemicznych zachodzących w przyrodzie.

Amoniak (NH3 , R717) po raz pierwszy jako czynnik chłodniczy był zastosowany przez Carl Linde około 130 lat temu.W wyniku wprowadzenia do produkcji w latach 30-tych ubiegłego wieku czynników z grupy CFC (chlorofluorocarbons) i HCFC (hydrochlorofluorocarbons), Amoniak jak i inne naturalne czynniki powoli traciły swoja dominującą dotąd pozycję w przemyśle chłodniczym.

W wyniku przeprowadzonych badań wpływu czynników z grupy CFC i HCFC na atmosferę, stwierdzono ich zgubny wpływ na warstwę ozonową , w związku z czym podpisano umowy międzynarodowe zmierzające do eliminacji stosowania czynników chłodniczych z wyżej wymienionych grup w chłodnictwie i innych zastosowaniach.

Do oceny oddziaływania zwiazków na środowisko wprowadzono wskaźniki oceny oddziaływania uwalnianego do atmosfery czynnika ziębniczego: ODP ( Ozon Depletion Potential), czyli potencjał niszczenia warstwy ozonowej oraz GWP ( Global Warming Potential), globalny potencjał ocieplenia.

Amoniak z pośród wszystkich czynników chłodniczych jako jedyny charakteryzuje się pełną obojętnością ekologiczną, ponieważ jego wskaźniki ODP oraz GWP są zerowe.

Jest on nie tylko nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, ale odgrywa w tym środowisku pozytywną rolę.
W postaci gazowej – dzięki swojej wysokiej dyfuzyjności – łatwo przenika do atmosfery i unosi się w niej ku górze. W kontakcie z wodą i obecnym w atmosferze dwutlenkiem węgla, rozkłada się na spłukiwany przez deszcze wodorowęglan amonu, użyźniający gleby uprawne. Trudno sobie wyobrazić czynnik bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

Amoniak stosowany w chłodnictwie charakteryzuje się najwyższą czystością – 99,98%, co powoduje, że jest praktycznie pozbawiony wody i innych zanieczyszczeń.

Do najważniejszych zalet stosowania amoniaku jako czynnika chłodniczego należą :

 • wysokie ciepło parowania – dlatego stosowany jest głównie w dużych instalacjach chłodniczych;
 • osiągane wartości ciepła powodują, iż parowana ilość potrzebnego czynnika, krążącego w instalacji jest dużo mniejsza niż przy innych czynnikach chłodniczych;
 • wysoki współczynnik wydajności chłodniczej;
 • mała gęstość – znacząco wpływa na wymiary rurociągów i elementów konstrukcyjnych oraz straty ciepła w nich występujące;
 • nie występują problemy z olejem, gdyż stosowane do współpracy z amoniakiem środki smarne pochodzenia mineralnego nie mieszają się z nim, dlatego też w sprężarce praktycznie występuje olej bez amoniaku;
 • aspekt ekonomiczny: niska cena (dużo niższa od czynników syntetycznych), niskie koszty eksploatacji ( szybko otrzymujemy zwrot kosztów inwestycji).


Ponieważ Amoniak nie działa na żelazo i jego stopy, stal jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym stosowanym w urządzeniach, które z nim współpracują.

Nie ulega wątpliwości, że dopóki Amoniak znajduje się w urządzeniu chłodniczym dotąd nie jest groźny.
Bardzo ważne jest więc takie wykonanie i eksploatacja urządzenia chłodniczego aby nie doszło do wycieku czynnika.

Należy więc zachować wysoki standard z czym wiążę się:

 • odpowiednia konstrukcja wszystkich elementów urządzenia chłodniczego;
 • wysoka jakość wykonania;
 • starannie przeprowadzone próby ciśnieniowe;
 • stosowanie wyposażenia zabezpieczającego ( np. sygnalizacja alarmowa, przekaźniki niedopuszczające do nadmiernego wzrostu ciśnienia).


Dzięki swojej wszechstronności Amoniak ma zastosowanie w takich obszarach jak :

 • klimatyzacji przemysłowej,
 • handlu,
 • mleczarstwie i przetwórstwie nabiału, także w produkcji tłuszczów roślinnych,
 • chłodzeniu wody w procesach przemysłowych,
 • przechowalnictwie chłodzonych i mrożonych produktów,
 • uboju i przetwórstwie mięsa,
 • transporcie morskim chłodzonej i mrożonej żywności,
 • browarnictwie,
 • rybołówstwie i przetwórstwie ryb.


Żaden inny czynnik nie może się pochwalić ponad 100-letnim, nieprzerywanym stosowaniem i poprzez to żaden czynnik chłodniczy nie został tak dogłębnie sprawdzony i poznany w praktyce jak Amoniak.”

KONTAKT

Mateusz Antosyk
właściciel

GREEN-COOLING

Ul. Słoneczna 38
39-207 Brzeźnica

tel.kom. +48 533 317 376
e-mail: green.cooling@wp.pl
www.green-cooling.pl

NIP: 795-24-19-170
REG: 369618582

Numer Rachunku Bankowego:
PLN: 41 1020 4405 0000 2102 0560 6373

© 2018 . Green-Cooling. Wszystkie prawa zastrzeżone